Lauku atbalsta dienests informē


Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties atbalstam lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai (LDĢRS) varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Pieteikšanās atbalstam ir no 1.septembra līdz 30.septembrim.

Lauksaimniekiem jābūt elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotājiem. Lai varētu lietot EPS un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD EPS pakalpojumu izmantošanu. Līguma forma ir pieejama jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi LAD klientu centros, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.


Prezentacija par veiktā projekta pētījuma rezultātiem


Vietējās izcelsmes slaucamo govju un cūku saimniecisko nozīmīgo pazīmju ģenētiskā izpēte kvalitatīvāku pārtikas produktu ražošanai un dabīgas izcelsmes barības sastāvdaļu izstrāde un pārbaude (lopkopība).

Prezentācija: Jurkalne Jonkus.pptx


Par ciltsdarba attīstības perspektīvām lopkopībā


Publikācija no zemkopības ministrijas par ciltsdarba attīstības perspektīvām lopkopībā. Prezentācijā ziņots par likumu un MK noteikumu izmaiņām.


Saldus zeme: Vai saglabāsim Latvijas zilo govi?


1. SaldusZeme1.jpg - 'SaldusZeme1' (30.10.2017 10:10) 2. SaldusZeme2.jpg - 'SaldusZeme2' (30.10.2017 10:09)

Biedrības viedoklis par rakstu

Biedrības atbilde laikrakstam


Aktualitātes

Biedrības dzīves hronika

 

 

 

Biedrība organizē konferenci, kas notiks Jelgavā, LLU telpās, 2015.g. 24.jūlijā, Lielā ielā 2, Pilī, 182. auditorijā. Aicināti visi biedrības biedri. Pilnīgāku informāciju uzzināsiet spiežot šeit!

Valde 

Mūsu Igaunijas kolēģi uzaicina piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz Šveici, pie vietējiem siera ražotājiem laikā no 12.06.2015 līdz 23.06.2015. Dalības maksa EUR 250. Pieteikties pie D. Šimkevicas vai M. Švānes.

 

BŠSA "Zilā govs" valde sasauc biedru sapulci 2015.g. 27. martā, plkst.12-00. Pilnīgāka informācija š e i t

Biedrības darba seminārs notika 2014.g. 17. un 18. jūlijā Liepājas pusē: Saraiķos un Bernātos. Semināra pirmās dienas lielāko daļu veltīja domu apmaiņai par šķirnes saglabāšanas aktuālām problēmām un tikai pēcpusdienā apmeklēja vienu no lielākajiem Latvijas zilās šķirnes ganāmpulkiem - Gunta Reiha ganāmpulku Lažē. Semināra otro dienu pilnībā veltīja Rucavas, Nīcas un Grobiņas zilo govju ganāmpulku apskatei un ekspertu atzinumu apspriešanai. Noslēgumā notika apaļā galda apspriede Bernātos, kur raisījās dzīvas debates.  

BIEDRU SAPULCE JELGAVĀ Biedrības biedru sapulce notika 2014.g. 21.maijā, Jelgavā, Pilī, 209.telpā. Darba kārtībā: 2013.g. darba pārskata izskatīšana un biedrības jauno statūtu pieņemšana. Atbilstoši pārmaiņām statūtos ievēlēja jaunu Biedrības valdi. 

Biedrības darba seminārs Drustos 2014.g. 25.-26. aprīlī.

Seminārā piedalījās viesi no Igaunijas un Lietuvas. Apsprieda govju ģenētisko resursu saglabāšanas sekmes Baltijā. Par Latvijas zilās izredzēm referēja valdes priekšsēdētāja Daiga Šimkevica. Informācija te 

Biedrības darba seminārs notika 2013.g. 08. novembrī, BĒRZKALNU viesu namā, Bauskas tiešā tuvumā. Pilnīgāku informāciju var atrast te.  

Biedrība noorganizēja savu 2013.g. pirmo darba semināru (Strazdē, Talsu novadā, 2013.g.19. jūlijā). Pilnīgāku informācija par semināra norises vietu var atrast Šeit

Biedrības 2013.g. kopsapulce 05.aprīlī pieņēma virkni svarīgu lēmumu sekojošos jautājumos: 

* Valdes priekšsēdētājas Daigas Šimkevicas vadībā sākas projekta realizācija (līgums ar LAD jau noslēgts) par zilās populācijas dzīvnieku izvērtēšanu 2013.g. laikā trijos darba semināros galvenajos zilo lopu audzēšanas reģionos.'

* Valde sāk organizēt zilo jaunbuļļu ataudzēšanu lai sekmētu zilās populācijas konsolidāciju (kāpinātu LZ asinības pakāpi, sekmētu perspektīvu vietējo līniju veidošanu).  

 

Biedrības finanses apkalpo AS Swedbank. Biedrības jaunais konts Nr LV35HABA0551034614128, "Swedbank", AS filiālē "Hercogs", Pasta ielā 47, Jelgavā

Kā nokļūt Kalvenē? Spied šeit ...

Saņemta Lauku atbalsta dienesta vadības vēstule, kurā izskaidroti svarīgi jautājumi atbalsta maksājumu sakarā. Aicinām visus resursu dzīvnieku audzētājus ar to iepazīties. Biedrības valde 08.08.2012