Skaidrojumi par atbalsta maksājumiem


   Jāņem vērā tas, ka spēkā esošie MK noteikumi nosaka  limitu - kopējais Latvijas zilās šķirnes atzīto ģenētisko resursu dzīvnieku skaits nedrīkst pārsniegt 550 dzīvniekus.    

Tāpēc esam sagatavojuši kritērijus resursu dzīvnieku rangošanai, gadījumam, ja pieteikto dzīvnieku skaits varētu kopā pārsniegt norādīto  limitu.