Darba seminārs Drustos


Biedrības darba seminārs Drustos 2014.g. 25. - 26. aprīlī. Seminārā piedalījās viesi no Igaunijas un Lietuvas. Apsprieda govju ģenētisko resursu saglabāšanas sekmes Baltijā. Par Latvijas zilās izredzēm referēja valdes priekšsēdētāja Daiga Šimkevica. Spied te

Biedrības ŠSA Zilās govs Darba seminārs 2012.g. 14. septembrī Kalvenē.  FOTO

Par semināra sekmīgo norisi mums vispirms jāpateicas Kalvenes Kultūras nama vadībai par lielo pretimnākšanu atvēlot iespēju izmantot semināram Kultūras nama mājīgo zāli un iekārtas materiālu projecēšanai uz ekrāna.

Lielu pateicību izsakām Kalvenes skolas saimniecēm par gardajiem cienastiem kafijas pauzēs semināra zālē un ļoti gardajām pusdienām skolas romantiskajā ēdamzālē bijušās Tāšu-Padures muižas pils pagrabstāvā. Ne tik bieži mums izdodas nokļūt uz pusdienām pilī!

Liels tencinājums pienākas arī semināra saimniecei Zaigai Trukšei, kura uz vietas Kalvenē rūpējās par semināra sarīkošanu.

Protams, seminārs nav iedomājams bez klausītājiem un ziņotājiem. Šajā ziņā seminārs bija ļoti labi pārstāvēts, gan ar biedrības biedriem, gan arī  pārstāvjiem no LR Zemkopības ministrijas (Gita Jansone, Ligija Ozoliņa), ciltsdarbu vadošām iestādēm, Lauksaimniecības datu centra (Daina Lodiņa, Ingūna Slice, Rita Sarma), Ciltsdarba un mākslīgās apsēklošanas stacijām: Kurzemes CMAS (Gatis Kaķis, Inga Rigerte), Siguldas CMAS (Inita Bedrīte, Sarmīte Arcimoviča), Latgales CMAS (Marija Kozinda, Ļubova Sveikate, Anda Leikuma, Irina Šibajeva). Tālu ceļu no Madonas bija mērojusi viena no mūsu vecbiedriem Skaidra Bodniece ar dzīves biedru Normundu Bodnieku. Kad 2002.g. 23.augustā Jelgavas pilī organizējām biedrības dibināšanas sapulci, Skaidra Bodniece bija pirmā kas ieradās uz šo sanāksmi un balsoja par Zilās Govs dibināšanu. Seminārā visvairāk bija pārstāvēti mūsu biedri no Kurzemes: Lauma Dreimane, Inta Kravis, Alfrēds Girgensons, Astrīda Rubežniece, Jānis Ratnieks, Anda Videniece, Aija Dejus u.c. A/S Tukuma Piens pārstāvēja Aigars Kravkovs.

Semināru vadīja biedrības valdes priekšsēdētāja Daiga Šimkevica. Semināru atklājot Gita Jansone (ZM Lauksaimniecības departaments) īsi informēja par stāvokli ar lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskajiem resursiem Latvijā un aktuālajiem uzdevumiem, ko šajā ziņā jāveic audzētāju organizācijām.

Semināra darba kārtību, kas bija paziņota biedrības mājas lapā, seminārā uzklausījām un apspriedām, bet to vēl papildināja Dainas Lodiņas (LDC) ziņojums par informācijas iesniegšanas veidlapu aizpildīšanas aktualitātēm un Maijas Pontagas (Zilā govs) ziņojums par ģenētisko resursu saglabāšanu Lietuvā. Vienu no ziņojumiem PowerPoint faila veidā varam šobrīd pievienot, lai ar to varētu interesenti iepazīties(SPIED ŠEIT).