Latvijas ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums


Latvijas ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums nodots apspriešanai organizācijām un aicinām savus biedrus izteikt priekšlikumus

Regula_2016_1012_Dzivnieku audzesanas Regula

Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums_220917

Ciltsdarba shēmas_111217

25LHA_parCiltsdarbaLikumu